RU EN CS

DALŠÍ AKCE PRO STUDENTY SŠ

Kategorie:

Obor:

Termín konání:

Klíčová slova:

Místo konání:

Stáří inzerátu:

rozšířený filtr


Astrobus pro školy a tábory

Škola si sama určuje datum příjezdu Astrobusu. Přednáška je přizpůsobena věku dětí a je možné ji po předchozí domluvě zaměřit na určité téma.

Obor: Astronomie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

BRNO PŘED TABULÍ

Jak se učí brněnským učitelům?

Obor: Víceoborové

Místo konání: Brno

zobrazit podrobnosti Termín konání: 5.2.2013

Exkurze do spalovny a recyklační linky

Exkurze do integrovaného centra nakládání s odpady obsahující zařízení na energetické využívání odpadu a dotřiďovací linku včetně přednášky o vlivu zařízení na energetické využití odpadů na životn...

Obor: Ekologie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Světelný svět

Světlo nám již dávno neslouží jen k tomu, abychom viděli. Přenáší telefonní hovory i e-mailové zprávy přes oceán, umožňuje nám přehrávat hudbu na CD, dovoluje nám prozkoumat složení dalekých hvězd...

Obor: Fyzika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Hvězdy pod mikroskopem

Vydejme se na podivuhodný výlet do vzdáleného vesmírného prostoru! V první části představení prozradíme, jakým způsobem se vlastně hvězdy studují. Vzápětí navštívíme ty největší – obry stokrát větš...

Obor: Astronomie

Místo konání: Hvězdárna a planetárium Brno

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Saturn

Výprava k jednomu ze symbolů hvězdářství, ikoně pozemské astronomie. Kdy planeta Saturn vlastně vznikla? Co ukrývá ve svém nitru a jak si jí můžeme prohlédnout na vlastní oči? Prolétneme se také kole...

Obor: Astronomie

Místo konání: Hvězdárně a planetáriu Brno

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Geologie planet

Unikátní audiovizuální pořad zaměřený na prezentaci aktuálních poznatků a projevů geologických procesů na Zemi a planetách Sluneční soustavy. Studenti se seznámí se vznikem planet Sluneční soustavy, ...

Obor: Astronomie

Místo konání: Štefánikova hvězdárna, Petřín 205

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Akademie geoinformačních dovedností

Projekt začlenění témat dálkového průzkumu Země, geografických informačních systémů a GPS do vzdělávání v Česku. Spolupráce a pilotní výuka v zapojených školách. Moderní výukové postupy - podpor...

Obor: Geografie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Nabídka seminářů GIS na středních školách

Vysoká škola báňská nabízí možnost prezentace geoinformačních technologií přímo na Vaší škole v hodinách zeměpisu popř. informatiky (VŠE JE ZDARMA). Jako vyučující geoinformatiky na Vysoké škol...

Obor: Informatika

Místo konání: v místě vaší školy

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Exkurze v Moravské zemské knihovně

Studentům středních a vysokých škol a dalším zájemcům (organizovaným skupinám) nabízí MZK možnost exkurzí. Exkurze trvají přibližně dvě vyučovací hodiny a jsou nabízeny zdarma. Obsah exkurze j...

Obor: Technické

Místo konání: Brno, Kounicova 65a

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Beseda u dalekohledu

Velmi oblíbený program, který umožňuje návštěvníkům v případě dobrého počasí pomocí dalekohledů pozorovat vlastním zrakem objekty na noční obloze. Doporučujeme konzultovat termín návštěvy tak, abyst...

Obor: Astronomie

Místo konání: Hvězdárna Valašské Meziříčí

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Nabídka vybraných pořadů pro střední školy

Seznamte se s nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na astronomii, kosmonautiku či meteorologii, ale také na fyziku, ekologii, geologii a další přírodní vědy. Po programu ...

Obor: Víceoborové

Místo konání: Hvězdárna Valašské Meziříčí

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Kurz - Organizace péče o mimořádně nadané žáky v běžných či výběrových základních a středních školách

Kurz je připraven se záměrem podpořit vytváření příznivých podmínek k integraci žáků mimořádně nadaných v základních a středních školách v souvislosti s trendem školní integrace a v souladu s...

Obor: Jiné

Místo konání: v místě školského zařízení

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Popularizační přednášky matematiků

Popularizační přednášky matematiků z Vysokého učení technického v Brně pro střední školy a základní školy. Nabízídka přednášek, které  mohou pomoci oživit zájem o matematiku.Program může bý...

Obor: Matematika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Nabídka výukových programů

ARPOK Vám je schopen připravit interaktivní programy na míru. Na vámi vybrané téma a pro určitou cílovou skupinu.

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Besedy pro studenty

Nabídka pro střední školy - beseda trvá 2 vyučovací hodiny a skládá se z výkladu, promítání filmů a diskuse se zodpovídáním otázek posluchačů. Obsahuje globální pohled na energetiku v současném svět...

Obor: Ekologie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Systematická botanika a zoologie

V rámci kurzu proběhnou dva přednáškové dny (13. 4. a 20. 4. 2011) v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici a víkendové terénní cvičení (30. 4. a 1. 5. 2011) v Tišnov...

Obor: Biologie

Místo konání: Brno, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2 a Tišnov

zobrazit podrobnosti Termín konání: 13.4.2011

Zajímavost: Prohlídka Jurkovičovy vily

Po rozsáhlé rekonstrukci bude veřejnosti opět přístupná vila známého architekta Dušana Jurkoviče v brněnských Žabovřeskách. Stavba z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektur...

Obor: Jiné

Místo konání: Jurkovičova vila

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Seminář - Fyzikální a matematické revoluce 19. až 21. století

Seminář je určen zájemcům o historii fyziky, matematiky, ale také o dějiny vědy a techniky a filosofii. Vedle otázek vědeckých východisek fyziky a matematiky se bude zaobírat i filosofickými...

Obor: Víceoborové

Místo konání: Plzeň

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukové programy v ZOO Brno

Po celý školní rok 2010/2011 jsou pro vás připraveny výukové programy.

Obor: Biologie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

4. ročník soutěže „Věda je zábava“

Soutěž je určena školním kolektivům. •Ústřední téma čtvrtého ročníku soutěže Životní prostředí, ochrana vod, ovzduší, půdy je koncipováno tak, aby umožnilo účast i kolektivům zaměřeným na práci ...

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukový program - Kytičkové a zvířátkové exkurze

Žáci se během exkurze seznámí se zástupci rozličných živočišných a rostlinných tříd ve sklenících a ve "zvířátkové klubovně" SVČ Lužánky. Exkurzi můžeme tematicky zaměřit podle probíraného učiva ...

Obor: Biologie

Místo konání: CVČ Lidická, Lidická 50

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukový program - Nebojte se hmyzu

Program o rozmanitosti hmyzu, jeho funkci a významu a také o stavbě jeho těla. Během VP se žáci a studenti teoreticky i prakticky seznamují s mnohdy nepochopeným světem hmyzu. Součástí programu j...

Obor: Biologie

Místo konání: CVČ Lidická, Lidická 50

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukový program - Od myši ke kapybaře

Výukový program o nejpočetnějším řádu savců - hlodavcích. Seznamuje žáky s významem hlodavců v ekologických systémech, se způsobem jejich života a s charakteristickými vlastnostmi řádu. Cílem j...

Obor: Biologie

Místo konání: CVČ Lidická, Lidická 50

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukový program - Veličenstvo strom

Výukový program přibližuje žákům a studentům hravou a aktivní formou stromy, ať už běžné nebo exotické. Žáci porozumí jejich funkci a významu v přírodě a také stavbě jejich těla. Součástí programu j...

Obor: Biologie

Místo konání: CVČ Lidická, Lidická 50

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukový program - Z vody na souš

Žáci a studenti zábavnou formou zjišťují vše, co vědí i nevědí o třídách obojživelníků a plazů. Program přibližuje žákům a studentům charakteristické vlastnosti obojživelníků a plazů a umožňuje ji...

Obor: Biologie

Místo konání: CVČ Lidická, Lidická 50

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Nabbídka přednášek a vědeckých projektů pro střední školy

FJFI nabízí celé spektrum populárně laděných přednášek pro studenty středních škol. Rádi byste některou z přednášek slyšeli na svých seninářích? Kontaktujte přednášející. Přijedou přímo k vám do škol...

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Den na Jaderce

Projekt Den na Jaderce na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se řídí myšlenkou nabídnout studentům středních škol trochu víc než jen středoškolská praktika a výlety do Technickéh...

Obor: Víceoborové

Místo konání: FJFI ČVUT v Praze

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Exkurze na školním reaktoru VR-1

Reaktor provozuje Katedra jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Důležitou součástí využívání reaktoru je i informační a osvětová činnost, v jejímž rámci přicházejí n...

Obor: Fyzika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Exkurze: tokamak jménem GOLEM

Exkurze určené především pro studenty ze středních škol na unikátním pokusném zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze: tokamak jménem GOLEM. Na tomto zařízení bude vedle vědecké činnost...

Obor: Víceoborové

Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Terénní výukové programy

Během výuková trasy se žáci pomocí výukových aktivit, ale také pocitových her dozvědí mnohé o vývoji středoevropské krajiny, přírodních podmínkách stepí, luk, různých typů lesů i obyvatelích těcht...

Obor: Biologie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Zajímavost:Café Talnet

Café Talnet je pravidelný pořad, který přináší online setkání se zajímavými osobnostmi české či zahraniční vědy a techniky. Umožňuje divákům klást dotazy v reálném čase a diskutovat. Divákem pořad...

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Nanotechnologie aneb Vesmír na špičce jehly

Popularizační přednáška o moderních technologických procesech a detekčních metodách v oblasti NANO světa. Součástí přednášky je také srovnání zobrazovacích technik s nanometrovým rozlišením ...

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Popularizační matematické přednášky

Zrealizujeme pro vás popularizační přednášku s matematickou tématikou dle výběru. Nabízená témata budou zaslána na dotaz.

Obor: Matematika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Chemické putování - vezměte své studenty na exkurzi

Fakulta chemická VUT v Brně nabízí všem školám zorganizování exkurzí do vybraných chemickotechnologických podniků a firem. Podívat se s námi můžete do cementárny, do pivovaru, do pekárny, do podnik...

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Putovní chemický cirkus - přijedeme k vám!

Máte zájem v rámci výuky či jiných aktivit své studenty blíže seznámit s chemií? Nemáte potřebný materiál a zkušenosti na provedení výukových, efektních a zábavných chemických pokusů? Zavolejt...

Obor: Chemie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Fyzikální kavárna

Ústav fyzikální elektroniky pořádá každý třetí čtvrtek v měsíci od 17.00 hod. pravidelnou Fyzikální kavárnu. Jedná se o fyzikální semináře na odborná i didaktická témata, kde probíhá výměn...

Obor: Fyzika

Místo konání: posluchárna F2, budova fyziky v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno.

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Těžíme hliník z našich domácností

Cílem soutěže je usnadnit Vám a žákům Vaší školy ekologicky šetrné chování – vysvětlit co, jak a proč třídit a kam odevzdávat. Na školy s největším nasbíraným množství v poměru na žáka čekají zajímav...

Obor: Ekologie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Energetika

Přednášky a semináře na následující témata: - Energetika - Ochrana přírody a krajiny - Ochrana zvířat - Ekovýchova - a jiné Přednášky a semináře je možné objednat telefonicky nebo e-mailem

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Přednášky z matematiky a informatiky

Baví vaše studenty informatika a matematika? Mají možnost zúčastnit se popularizačních přednášek Univerzity Palackého v Olomouci na aktuální témata. Přednášky se budou konat v budově Přírodovědeck...

Obor: Víceoborové

Místo konání: budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, 17. listopadu, Olomouc

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Pískovny za humny

Terénní exkurze pro školy (6.-9. ZŠ, SŠ) zaměřená na poznání živočichů, rostlin a biotopů v opuštěných pískovnách. Exkurzi připravíme na míru vašemu regionu, doporučený termín květen až červe...

Obor: Ekologie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Vstupní seminář, projekt GLOBE

Vstupní seminář mezinárodního programu GLOBE pro nově přihlášené školy a nové učitele ze stávajících GLOBE škol.

Obor: Jiné

Místo konání: Praha

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukové programy pro střední školy

Dle nabídky programů můžete pro svoji třídu vybrat cyklus programů nebo samostatný program, který zapadá do plánu vaší výuky. Vyplňte objednávkový formulář a namotivujte své žáky na téma program...

Obor: Ekologie

Místo konání: programy pod střechou - Praha, terénní programy - Prokopské a Dalejské údolí

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Ekoškola -GLOBE

Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Program není časově omezený, přihlásit se můžete kdykoli v průběhu roku.

Obor: Ekologie

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukové programy pro střední školy

Výukové programy je možné si objednat. Školy mohou přijet do Přírodovědného centra nebo si objednat výuku přímo na své škole.

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Interaktivní tabule a další moderní technologie ve výuce – nabídka školení

Školení pro učitele základních škol zaměřená především na skutečnou praxi a na aktivní využití interaktivních tabulí v kmenové třídě ve všech předmětech na prvním stupni nebo ve vyučovacích předmětec...

Obor: Jiné

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

IET1

Projekt je zaměřen na: 1) vytvoření systému pro zvýšení motivace žáků středních škol ke vzdělávání se v elektrotechnických oborech a zlepšení podmínek pro výuku elektrotechniky a fyziky včetn...

Obor: Technické

Místo konání: FEKT, VUT

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Nabídka školení pro studenty a pro učitele

Školení jsou možná v nejrůznějších oblastech pro studenty i soukromé osoby, ale především pro učitele a pedagogické pracovníky.

Obor: Informatika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Ani jeden matematický talent nazmar

Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. Další ročník konference bude na jaře 2011

Obor: Matematika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Obor: Astronomie

Místo konání: Hvězdárna Valašské Meziříčí

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

ÚDIF

Úžasné divadlo fyziky nabízí následující programy pro školy a učitele: Pro školy (od školky po univerzitu): - Tématické představení: série experimentů zaměřených na určitou oblas...

Obor: Fyzika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Zveme všechny aktivní pedagogy: Staňte se členy Klubu Světa energie

Skupina ČEZ uvítá všechny pedagogy všech stupňů škol, které zajímá fyzika a energetika, chtějí se setkávat mezi sebou a s osobnostmi z oboru, chtějí získat pro sebe a své žáky atraktivní materiály ...

Obor: Fyzika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Exkurze

Skupina ČEZ nabízí exkurze do informačních center i do provozů elektráren. Vysoký podíl návštěvníků představují školní výpravy. Aby byla návštěva pro školní výpravy co nejzajímavější ...

Obor: Víceoborové

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

GENIUS LOGICUS

Pokyny pro koordinátora: http://www.geniuslogicus.eu/cz/sutaze-pre-skoly/0173/0180/ Zkušební zadání: http://www.geniuslogicus.eu/sutaze-pre-skoly/0009/skusobne-zadania/

Obor: Jiné

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Fyzikální představení na SŠ

Termín konání: celoročně Do kdy se přihlásit: Během semestru jsou k dispozici tyt...

Obor: Fyzika

Místo konání: Areál Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Fúze Tokamaky Golem - exkurze pro střední školy

Exkurze je možná kdykoliv v průběhu roku na objednávku

Obor: Fyzika

Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

E-ON - spolupráce s VŠ a SŠ

Přednášky na školách, exkurze Termín konání je celoroční na objednávku

Obor: Technické

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Exkurze na školním reaktoru VR - 1

Termín konání: celoročně (na objednávku)

Obor: Fyzika

Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Skupina ČEZ - Exkurze

Na exkurze je možné se domluvit kdykoliv v průběhu roku na objednávku

Obor: Jiné

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

E-ON - exkurze

Chcete poznat naše technická zařízení? Studentům technických vysokých škol (jednotlivcům i skupinám) umožníme prohlídku v našich rozvodnách, teplárnách, vodních elektrárnách a v dalších zařízeních...

Obor: Technické

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Přednáškový cyklus na FJFI ČVUT

FJFI nabízí celé spektrum populárně laděných přednášek pro studenty středních škol. Jste student nebo profesor matematiky či fyziky a rádi byste některou z přednášek slyšeli na vašich seminářích ...

Obor: Matematika/Fyzika

Místo konání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Hvězdárna Valašské Meziříčí - služby pro školy

zejména přednášky na hvězdárně, exkurze pro různé věkové skupiny, přednášky na vašich školách, putovní výstavy na na vaší škole, akce pro učitele, aj. Návštěvu či jiný program je možné objedna...

Obor: Astronomie

Místo konání: Valašské Meziříčí

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukové programy - Ekoporadna do škol

Přednášky je možné si objednat kdykoliv v přůběhu roku 2010

Obor: Ekologie

Místo konání: přímo na brněnských školách

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

24th Symposium on Plasma Physics and Technology

Obor: Technické

Místo konání: ČVUT Praha

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Další vzdělávání učitelů fyziky v roce 2010

Kurz se skládá z přednášek, seminářů a z diskusních vystoupení účastníků. Jednotlivé části kurzu jsou monotematicky zaměřeny.

Obor: Fyzika

Místo konání: České Budějovice

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Seminář „Matematika a její aplikace

Kurikulum G - Oborové semináře

Obor: Matematika

Místo konání: Praha, Gymnázium Jana Keplera

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Česko - Slovenský astrografický workshop

Workshop je věnován „těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům“.

Obor: Astronomie

Místo konání: Hvězdárna Valašské Meziříčí

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Přednášky pro střední školy KATEDRA FYZIKY PŘF OU

Přednášky je možné si objednat on-line

Obor: Fyzika

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

Výukové programy a exkurze v ZOO Brno pro MŠ, ZŠ a SŠ

celoročně ve školním roce 2009/2010, výukové programy a stálé výstavy je možné objednat přímo v ZOO. Veškeré kontakty viz. níže.

Obor: Biologie

Místo konání: Zoo, Brno

zobrazit podrobnosti Termín konání: dlouhodobý

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin