RU EN CS

Harmonogram SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018:

 

Přihlašování do soutěže:

Přihlášky do soutěže přijímáme od 1.12.2017 do 31.1.2018.

 

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA VYSOKÉ ŠKOLY:

V průběhu měsíců únor - červen 2018 musí uchazeči podávat přihlášky na vysoké školy (pro zájemce za pomoci projektového manažera programu stipendií), u některých fakult jsou termíny odlišné a je povinností uchazeče si toto pohlídat.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY:

Přijímací zkoušky na jednotlivé vysoké školy a fakulty probíhají v období květen-srpen 2018. Přesná data stanovuje každá fakulta individuálně a je povinností všech uchazečů si zjistit tyto informace (k dispozici na webových stránkách fakult nebo na studijním oddělení vybrané fakulty).

FINÁLNÍ VÝBĚR STIPENDISTŮ:

Finální výběr stipendistů proběhne koncem června 2018. Výběr provádí komise, která je složená z prorektorů všech partnerských univerzit. Počet podpořených stipendistů je 20 (uchazeči, kteří nezískají stipendium, avšak jsou přijati ke studiu na vybranou vysokou školu, mohou samozřejmě ke studiu nastoupit i bez stipendia).

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin