RU EN CS

PŘIHLÁŠKA KE STIPENDIU

Pro akademický rok 2018/2019 můžete požádat o stipendium formou on-line přihlášky od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018.

Podrobnější informace k podávání přihlášky najde uchazeč v příručce pro žadatele.

 

DŮLEŽITÁ DATA:

  1. podání on-line přihlášky ke stipendium: 1. 12. 2017 - 31. 1. 2018
  2. podání přihlášky na univerzity: únor - červen 2018
    - termíny jsou individuální dle termínů fakult. S přihláškou Vám pomůže na vyžádání projektový manažer programu, na některé fakulty je přihláška přes naši organizaci zdarma.
  3. Přijímací zkoušky na univerzity: květen - červenec 2018
  4. Finální výběr stipendistů: konec června 2018

 

UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ (nostrifikace):

Dodatečně by měly být poslány poštou také následující dokumenty (Studenti, kteří končí své studium v aktuálním roce, dodají dokumenty ihned po jejich získání a zajištění překladu, nejpozději však během července 2018. Studenti, kteří již studium ukončili a získali diplom, dodají dokumenty nejpozději do 30.května 2018).

  1. Kopii diplomu (notářsky ověřenou) + překlad diplomu soudně uznaným překladatelem do českého nebo anglického jazyka dle dané země a vybrané univerzity - na překladu je třeba, aby byla tlumočnická doložka překladatele v češtině nebo v angličtině.
  2. Notářsky ověřená kopie dodatku diplomu či Výpis výsledků (seznam studovaných předmětů) + jeho překlad soudně uznaným překladatelem do českého nebo anglického jazyka dle dané země a vybrané univerzity - na překladu je třeba, aby byla tlumočnická doložka překladatele v češtině nebo v angličtině.
  3. Žádost o uznání zahraničního vzdělání (na vyžádání u projektového manažera programu stipendií nebo přímo na webových stránkách jednotlivých univerzit)
  4. Poplatek 3 000 Kč (nutno prostudovat webové stránky jednotlivých univerzit) 

V případě, že uchazeč končí studium na jaře téhož roku, kdy podává přihlášku ke stipendiu, vloží do on-line přihlášky pouze potvrzení domovské univerzity o předpokládaném ukončení studia.

POZN.: Uchazeči, kteří si již sami zajistili nostrifikaci diplomu, vloží do on-line přihlášky pouze sken nostrifikace a kopii diplomu a přehledu předmětů, poštou však už originály těchto dokladů neposílají!

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin