RU EN CS

PODMÍNKY SETRVÁNÍ V PROGRAMU

Při podpisu smlouvy o zařazení do PPNS jsi souhlasil s tím, že budeš dodržovat následující podmínky:

 1. Nejpozději do 15 dnů po zahájení nového školního roku nebo jarního či podzimního semestru odevzdáš potvrzení o studiu. Pokud se chystáš prezenčně nebo dálkově studovat v zahraničí, maximálně však jeden rok, dej o tom vědět JCMM alespoň měsíc předem. 
 2. Jako žák SŠ do 15 dnů od konce každého pololetí předložíš vysvědčení, případně i s vysvědčením maturitním. Jako student VŠ předložíš výpis o výsledcích studia do 15. března za podzimní semestr a do 15. října za jarní semestr.
 3. Výsledky tvého studia se budou pohybovat do průměru 2 nebo do 50 percentil tvého studijního oboru.
 4. Během celého roku budeš odevzdávat doklady o aktivitách, za něž dostaneš body. Každý rok získáš alespoň 15 bodů, a to do 31. srpna.
 5. Každý rok do 30. září zpracuješ a odevzdáš závěrečnou hodnoticí zprávu, v níž popíšeš, jak jsi v posledním roce studoval, jak jsi na sobě pracoval, co se ti povedlo a jak jsi použil finanční dar.
 6. Bez prodlení ohlásíš každou změnu kontaktních údajů, hlavně adresy trvalého pobytu, e-mailu a telefonu. 
 7. Zmocňuješ JCMM k získávání informací o svých výsledcích od školy, kde studuješ.
 8. Účet, na který ti budou od JCMM přicházet peníze, budeš mít zřízený v ČR.
 9. S JCMM budeš aktivně spolupracovat, a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy. To se týká zejména komunikace, odpovídání na e-maily či dotazníky, osobních pohovorů a různých setkání.

Informace o bodování a formuláře ke stažení najdeš v sekci formality.

Jak dojde k vyřazení z PPNS?

Může se stát, že přestaneš splňovat podmínky programu.

 • Budeš mít špatný prospěch.
 • Přetáhneš standardní dobu studia.
 • Nedosáhneš 15 bodů za různé aktivity.
Poté můžeš být z PPNS vyřazen, nebo i dokonce vyzván k vrácení peněz.
Ve všech těchto případech bude další postup na zvážení komise, konečný verdikt je pak na Radě Jihomoravského kraje.
Podrobnosti najdeš ve své smlouvě.
 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin