RU EN CS

JCMM funguje jako Střdisko podpory nadání v projektu PERUN v Jihomoravském kraji. Díky zapojení do sítě SPON se nám daří organizovat více akcí pro středoškoláky se zájmem o přírodní vědy a techniku.

 

Jaké jsou cíle projektu PERUN?

Projekt PERUN je prvním krokem k založení systému pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory v ČR. Jeho výstupem budou zejména informační, výukový a vyhodnocovací systém a Střediska podpory nadání (SPONY). Projekt počítá s vytvořením vzdělávacích aktivit pro pracovníky, kteří s danou cílovou skupinou pracují, a také s vytvořením expertní skupiny, která by měla připravit možná řešení v oblasti legislativy, financí, apod.

Čemu se SPONY věnují?  

Matematika - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu,
Fyzika a astronomie - Techmania, science centrum,
Biologie - SVČ Pallova, Plzeň,
Chemie - SVČ Lužánky. 

 

Více na webu projektu PERUN: www.talentovani.cz

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin