RU EN CS

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. 

  • učí matematické předměty na Přírodovědecké fakultě Masaykovy univerzity, zejména pak v oborech připravujících budoucí  učitele matematiky pro střední školy,
  • garantuje v rámci PřF akreditované kurzy DVPP v oblasti matematiky.

Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. 

  • učí matematiku na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, zejména v matematických třídách,
  • vede semináře k matematické olympiádě, je členem úlohové komise MO,
  • dlouhodobě lektorsky spolupracuje s PřF MU na kurzech DVPP.

Mgr. Petr Pupík

  • učí matematiku a deskriptivní geometrii na Gymnáziu Brno, tř. Kpt.  Jaroše 14, v matematických i všeobecných třídách,
  • organizuje soutěže, semináře a pobytové akce spjaté s matematikou pro žáky ZŠ a SŠ (odborná i volnočasová náplň),
  • lektorsky spolupracuje s PřF MU na kurzech DVPP,
  • lektor T-exkurzí pro JCMM.
 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin