RU EN CS

VŠE O

  1. Co je SoMoPro
  2. Rozpočet a struktura 
  3. Něco málo ze statistiky
  4. SoMoPro jako součást Regionální inovační strategie
  5. Věda a výzkum v Jihomoravském kraji

 

  1. Co je SoMoPro

SoMoPro, the South Moravian Program for Distinguished Researchers, je grantový program spolufinancovaný Jihomoravským krajem a Evropskou komisí. Jeho prostřednictvím lákáme špičkové vědce ze zahraničí, kteří chtějí spolupracovat s jihomoravskými výzkumnými institucemi na projektech v oblasti technických, lékařských a přírodních věd po dobu 1 až 3 let.
Uchazeči si vybírají vědecká témata volně, program jim nabízí i možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu. Podpořený vědec získává finanční podporu na životní náklady, vědecký výzkum a  vzdělávací aktivity a eventuálně i příspěvek na náklady spojené s přesunem jeho i rodinných příslušníků.

Doposud jsme podpořili 62 vědců a vědkyň, tabulka 1 znázorňuje celkový přehled zájemců a podpořených:

Tabulka 1
  1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 5. výzva
žadatelé 32 31 52 70 56
způsobilí žadatelé 30 30 48 67 54
podpoření 13 14 12 14 9

 

SOMOPRO V AKCI - video, jak se pracuje a žije podpořeným vědkyním v Brně.
 

  1. Rozpočet a struktura programu

SoMoPro je spolufinancován evropským programem COFUND, Akce Marie Skłodowska-Curie a Jihomoravským krajem. Administrátorem programu je naše organizace - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.

Program běží již od roku 2009 a rozpočet na předchozí 4 výzvy programu činil 8 653 720 EUR. Rozpočet na připravovaný program SoMoPro 3 je 3 875 000 EUR.

  1. Něco málo ze statistiky

První dvě generace programu SoMoPro podpořily 53 vědců a vědkyň z 23 různých zemí, z čehož nejvíce je původem z České republiky a Slovenska, dále pak z Indie, Itálie, Francie a dalších zemí. Nejvíce příjemců je zaměstnaných na Masarykově univerzity a na Vysokém učení technickém v Brně.

Podrobný přehled najdete v grafech:

 

  1. SOMOPRO JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE

Program je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, jejímž posláním je zajistit dlouhodobý rozvoj a prosperitu regionu zvýšením jeho mezinárodní konkurenceschopnosti.
Přečtěte si kompletní Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje 2014 - 2020.

  1. VĚDA A VÝZKUM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Jižní Morava má velký potenciál v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. V Brně najdete 6 státních a 5 soukromých vysokých škol a rozsáhlou řadu vědecko-výzkumných institucí. Přehled těchto institucí najdete v Brno Research Navigator.

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin