RU EN CS

NAŠE PARTNERSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Masarykova univerzita

www.muni.cz

 • Druhá největší vysoká škola v České republice a největší na Moravě
 • 9 fakult - Právnická, Lékařská, Přírodovědecká, Filozofická, Pedagogická, Ekonomicko-správní fakulta, Fakulta informatiky, Fakulta sociálních studií, Fakulta sportovních studií.
 • Hlavní priority univerzity jsou věda a výzkum, univerzita má významná výzkumná centra - Recetox, Ceitec, FNUSA ICRC a další.

Vysoké učení technické v Brně

www.vutbr.cz

 • nejstarší brněnská vysoká škola, která pokrývá celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín
 • 8 fakult: Fakulta architektury, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta chemická, Fakulta informačních technologií, Fakulta podnikatelská, Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství a Fakulta výtvarných umění.
 • VUT se podílí na výzkumu ve vědecko-výzkumných programech, významných soukromých firmách (Škoda, IBM,…) a vědeckých centrech a sdruženích (CEITEC, NETME, Centrum leteckého a kosmického výzkumu, Výzkumné centrum aplikované kybernetiky,…).

Mendelova univerzita v Brně

www.mendelu.cz

 • Nejstarší nezávislá univerzita svého druhu v České republice.
 • 5 fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání.
 • Vědecko-výzkumná činnost univerzity zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických, technických i pedagogických věd.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

www.vfu.cz

 • Jediná vysoká škola tohoto druhu v České republice. Vychovává odborníky v oblasti veterinární a farmaceutické problematiky.
 • 3 fakulty – fakulta veterinárního lékařství, Farmaceutická fakultua a Fakulta veterinární hygieny a ekologie. Přímo v areálu se nacházejí ordinace veterinárních lékařů, humánních lékařů a Fakultní lékárna.
 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin