RU EN CS

6. výzva programu SoMoPro - podzim 2016

KDO A JAK SE MŮŽE přihlásit:

 • Zahraniční i čeští vědci s doktorským vzděláním nebo alespoň 4letou praxí ve výzkumu na plný úvazek od doby získání vzdělání, které umožňuje přihlásit se k PhD. studiu.
 • Uchazeči, kteří nesídlili nebo nevykonávali svou činnost v ČR více než 12 měsíců za poslední 3 roky. Pro vědkyně a vědce po přerušení kariéry nabízíme speciální podmínku - do programu se mohou přihlásit, pokud v ČR nepůsobili za posledních 5 let více než 3 roky a současně nebyli aktivní ve vědě minimálně 12 měsíců bezprostředně před uzávěrkou podávání žádostí.

Žadatel podává pouze jednu přihlášku společně s hostitelskou institucí v Jihomoravském kraji - prohlédněte si náš přehled hostitelských institucí.

DALŠÍ PODMÍNKY:

 • Podporované obory jsou definovány Strategií inteligentní specializace Jihomoravského kraje.
 • Doba hostování je minimálně 12 a maximálně 36 měsíců. Nejdřívější možný start je v březnu 2017, nejpozdější možný konec projektů je 31. května 2020.

HARMONOGRAM 6. výzvy:

 • Vyhlášení výzvy: 1.9.2016
 • Registrace do programu: 1.10. - 30.11.2016
 • Kontrola způsobilosti žadatelů: prosinec 2016
 • Hodnocení žádostí : leden - únor 2017
 • Vyhlášení výsledků výzvy: březen 2017
 • Negociace grantových smluv: březen - květen 2017

podpůrné dokumenty:


Seminář pro žadatele:

Pro žadatele do programu jsme uspořádali ve dnech 3. 10. a 12. 10. informační seminář. Záznam ze semináře najdete ZDE. Samotná prezentace je ke stažení ZDE.

Několik často kladených otázek a odpovědí:

What does it mean “permanent contract”?
It is an open-ended contract. It means that a contract for a particular period (e.g. 3 years) is not a permanent contract.

I need an extra part-time employment along with the SoMoPro full-time contract. Is it possible?
Yes, it is possible from the SoMoPro programme point of view but you have to report it in the project proposal with an adequate explanation. At the same time you have to check at your host institution whether and to what extend they enable additional part-time contract.

What if I do not manage to obtain the ethical clearance within the deadline 30th November 2016?
It is possible to provide the ethical clearance additionally after the deadline, however an explanation must be provided in the project proposal with an expected date and if possible a copy of the request as well.

Does the number of team members in the host /partner institution include all the staff members related to the project?
The number of team members should include only research workers who would participate directly in the proposed project. Therefore only the number of key team members should be stated, without auxiliary staff.

 

STEERING COMMITTEE:

Steering Committee (řídící výbor) je poradní orgán programu SoMoPro a jeho role je zajišťovat vědeckou kvalitu programu. Je zodpovědný konkrétně za monitoring a schvalování procesu hodnocení a výběru příjemců grantu. Členové Steering Committee se účastní také pravidelného každoročního monitoringu přidělených zpráv z podpořených projektů.

Statut Steering Committee ke stažení

Složení Steering Committee:

 • Dr. Tanja Pettersen - Pokročilé materiály
 • Ing. František Matúš, CSc. - Informační a komunikační technologie
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. - Elektronika a fotonika
 • Dr. Irene Fassi - Pokročilé výrobní technologie
 • Doc. RNDr. Ladislav Burýšek, Ph.D. - Biotechnologie a biomedicína
 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin