RU EN CS
Science centrum

Moravian Science Centrum Brno

=

VIDA! science centrum

 

Hlavním cílem projektu je vytvořit v metropolitním městě Brně, v prostorách nynějšího areálu Brněnských veletrhů a výstav – pavilón „D“, jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu.

 

Primárním cílem je prostřednictvím centra popularizace vědy:

 

  • zpřístupnit a zatraktivnit problematiku vědy a výzkumu co nejširšímu počtu potenciálních zájemců,

  • vytvořit podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách,

  • vytvořit podmínky pro posílení a zintenzivnění spolupráce se vzdělávacím a výzkumnými organizacemi v ČR a také v zahraničí, které zajistí vazbu na odborné kapacity pro kvalifikovanou formu popularizace vědeckých poznatků,

  • vytvořit podmínky pro posílení spolupráce s obdobnými centry popularizace VaV v ČR a v zahraničí s možností vzájemné výměny zkušeností a exponátů (expozic),

  • podpořit zvýšení počtu vědců a výzkumných pracovníků v přírodních vědách,

  • propojit zainteresované subjekty působící separátně v oblasti popularizace VaV a napomoci k plánování a koordinaci akcí na popularizaci VaV vědy tak, aby bylo dosaženo maximální profesionality a efektivity prezentace VaV,

  • zvýšit atraktivitu jihomoravského regionu přilákáním co nejširšího počtu potencionálních zájemců o vědu a techniku napříč věkovými kategoriemi,

  • zvýšit návštěvnost regionu,

  • zvýšit obecný zájem o vědu a techniku ve věkovém rozmezí od 3 do 120 let.

Na vzniku MSCB se významně podílí Statutární město Brno, které se bude spolu s JMK podílet na spolufinancování provozu tohoto centra v době udržitelnosti projektu, která je 5 let po otevření centra.

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin