RU EN CS

Milí studenti, zde se můžete podívat na seznam nabízených témat SOČ pro rok 2018/2019. Pokud se Vám některé z témat zalíbí, je potřeba si podat přihlášku a zaregistrovat se.

 

Název Lektor Instituce Falukta/ústav Soutěžní obor
Aplikace DNA markerů u zeleniny Vyhnánek, Tomáš , Doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Mortalita živočichů na vybraných úsecích pozemních komunikací Drimaj, Jakub, Ing. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Hodnocení návštěvnosti trailů v okolí města Brna Fialová, Jitka, Ing., MSc., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody Machů, Gabrielle, Mgr. Ing., Ph.D., DiS. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Koleček, Jaroslav, RNDr., Ph.D. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.   8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Návrh otevřeného archivačního informačního systému s uplatněním GDPR Priščáková, Zuzana, RNDr., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta 18 - Informatika
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Říčný, Václav, Prof.Ing, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Vizualizace volně dostupných dat v mapách na webu Turčínek, Pavel, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta  
Směnárna virtuálních měn Priščáková, Zuzana, RNDr., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta 18 - Informatika
Měření vybraných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí budov se zaměřením na prachové částice Junga, Petr, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Vnímání společenské odpovědnosti u středoškolských studentů Formánková, Sylvie, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta 13 - Ekonomika a řízení
Životní prostředí a možnosti jeho ovlivnění Šlezingr, Miloslav, prof, Ing., Dr. Mendelova univerzita v Brně LDF 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Identifikace krajinných monumentů ve vybraném území Šťastná, Milada, Prof. Dr. Ing. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Závlahy jako účinný nástroj vůči suchu Šťastná, Milada, Prof. Dr. Ing. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Návrh revitalizace vybraného brownfieldu Šťastná, Milada, Prof. Dr. Ing. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii Sochor, Jiří, doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Evropeizace Zapadniho Balkanu Đorđević, Vladimir, Mgr., PhD. Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Automatické řízení teploty ve skleníku Říčný, Václav, Prof.Ing, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Analýza jakosti povrchové vody v okolí Brněnské přehrady Oppeltová, Petra, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Diverzita vodních živočichů v lesních kolejových tůních Mikulka, Ondřej, Mgr. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Konstrukce společných tečen dvou kuželoseček v programu GeoGebra Králová, Alice, Mgr. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta  
Nové telomerové sekvence Peška, Vratislav, Mgr., Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. BFÚ AVČR, v.v.i. 4 - Biologie
Monitoring škod způsobených bobrem evropským v zemědělské krajině Mikulka, Ondřej, Mgr. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Bobr evropský a společnost Mikulka, Ondřej, Mgr. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji Vavrouchová, Hana, Mgr. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Zaniklá sídla na území Jihomoravského kraje Vavrouchová, Hana, Mgr. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Význam antioxidantů pro toleranci xenobiotik u rostlin Pavlů, Jaroslav  , Mgr.  Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 4 - Biologie
Inventarizace  stavu aleje od  státního statku  Rokytnice v  Orlických  horách k  Novému  dvoru  Čepelka, Ladislav, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Účinnost  repelentních  přípravků proti  ohryzu sazenic  dřevin hlodavci  Čepelka, Ladislav, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Proteiny tepelné šoku a jejich role v regulaci klíčení semen Habánová, Hana, Ing Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 4 - Biologie
Aplikace lineární algebry a teorie grafů v sociálních sítích Pupík, Petr Masarykova univerzita Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace Přírodovědecká fakulta 1 - Matematika a statistika
Teorie automatů, Turingovy stroje Pupík, Petr Masarykova univerzita Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace Přírodovědecká fakulta 1 - Matematika a statistika
Netradiční geometrie - origami Pupík, Petr Masarykova univerzita Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace Přírodovědecká fakulta 1 - Matematika a statistika
Eye-tracking Mikulka, Jan, doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 18 - Informatika
Grafické karty ve vědeckých výpočtech Mikulka, Jan, doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 18 - Informatika
Využití ultrazvuku pro přenos informace Mikulka, Jan, doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Adaptivní evoluce genu CENP-C u rostlin s holocentrickými chromozómy  Zedek, František, Ph.D. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 4 - Biologie
Dilemma Game Dlabolová, Dita, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta / Ústav informatiky 18 - Informatika
Trvalá expozice semen a plodů v botanické zahradě Chytrá, Magdaléna , Mgr. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 12 - Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Mikropumpy v mikrofluidice Přikryl, Jan, Mgr., Ph.D. Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.    
Určování početnosti volně žijících živočichů v krajině Vala, Zdeněk, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Chytré bydlení - dobrý sluha, ale zlý pán Farana, Radim, Prof. Ing., CSc. FEng. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta 18 - Informatika
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT   Malina, Lukáš, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů kryptoměn Malina, Lukáš, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 18 - Informatika
Zobrazování a distribuce prvků a proteinů v biologických tkáních Tvrdoňová, Michaela , Mgr. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie  
Studium mechanizmů toxických účinků nových čtyřmocných komplexů platiny v  nádorových  buňkách Zajac, Juraj, Mgr., Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 4 - Biologie
Zdravé a nezdravé cukry. Sacharosa vs. palatinosa. Pazourek, Jiří, doc. RNDr., Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta farmaceutická 3 - Chemie
Co pomůže rostlině v boji s nepřítelem? Černý, Martin, Mgr., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta,  CEITEC a Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora 3 - Chemie
Sledování mikrobiologické kvality syrového kravského mléka vybraných farem z pohledu platné legislativy Necidová, Lenka, MVDr., Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Velkomoravské vojenství Procházka, Rudolf, PhDr., CSc. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.   16 - Historie
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin Salaš, Petr, doc.Dr.Ing. Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta  
Hodnocení vlivu záhřevu na odolnost spor toxigenních Bacillus cereus Bursová, Šárka, MVDr., Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Vliv preanalytické fáze na výslednou hodnotu základních hemokoagulačních testů. Popelová, Magda, RNDr., Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně    
Digitalizace prostorových objektů pomocí výpočetní tomografie s rekonstrukcí na 3D tiskárně Chalupa, Daniel, Ing. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Analýza silikátových vzorků metodami ICP-OES a laserovou ablací Šimoníková, Lucie, Mgr. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 3 - Chemie
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Švábenská, Eva, Ing., Ph.D. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.    
Vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance Hrubý, Jakub, Ing. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut 2 - Fyzika
Spektroskopie jednomolekulárních magnetů Hrubý, Jakub, Ing. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut 3 - Chemie
Využití nanotechnologií při léčbě karcinomu pankreatu Kizek, René, Prof. Ing., DrSc., MBA Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta  
Studium nádorového mikroprostředí u karcinomů v oblasti hlavy a krku. Masařík, Michal, RNDr., Ph.D. Masarykova univerzita Lékařská fakulta 6 - Zdravotnictví
Využití termochemického cyklu pro výrobu vodíku a kyslíku vo vesmíre. Ridoško, Tomáš, Ing. S.A.B. Aerospace s.r.o. S.A.B. Aerospace s.r.o. 3 - Chemie
Stanovení rtuti ve vzorcích vlasů a nehtů Červenka, Rostislav, Mgr., Ph.D. Masarykova univerzita Přírodovědecká  
Strukturní rozmanitost čtyřřetězcových uspořádání DNA v důležitých oblastech lidského genomu Dvořáková, Zuzana, Mgr. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.    
Etika marketingu a reklamy Dufek, Ondřej , Bc. Ing. , Ph.D., DiS. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta  
Marketing subkultury  Dufek, Ondřej , Bc. Ing. , Ph.D., DiS. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta 13 - Ekonomika a řízení
Radioaktivita horninového podloží města Brna Štelcl, Jindřich, doc. RNDr., CSc. Masarykova univerzita Přírodovědecká  
Studium role rostlinných hormonů při regulaci větvení stonku na molekulárně biologické úrovni Kalousek, Petr , Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 4 - Biologie
Distribuce estrogenů v povrchových vodách Brna a blízkého okolí Otoupalíková, Alena, Mgr. Masarykova univerzita Masarykova univerzita,  Přírodovědecká fakulta  
Brno na oficiálních mapách a plánech po roce 1918 Vyskočil, Aleš, Ph.D. Historický ústav AV ČR, v. v. i.    
Proměny českého vidění Ruské revoluce 1917 Vlček, Radomír , doc., PhDr., CSc. Historický ústav AV ČR, v. v. i.   16 - Historie
Státotvornost Velké Moravy v historické reflexi Vlček, Radomír , doc., PhDr., CSc. Historický ústav AV ČR, v. v. i.   16 - Historie
Proč musela zahynout Lajka? Vlček, Radomír , doc., PhDr., CSc. Historický ústav AV ČR, v. v. i.   1 - Matematika a statistika
Mechanismus aktivace buněk imunitního systému pomocí LPS sinic vodního květu Švihálková Šindlerová, Lenka, RNDr., Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.   8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Progresivní programování CNC strojů v řídicím systému Sinumerik Polzer, Aleš, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství 9 - Stojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Zhodnocení efektivity zdravotně-vzdělávacího programu pro seniory Vondráčková, Lucie, Mgr. Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně    
Segmentace shluků srdečních buněk Odstrčilík, Jan, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 18 - Informatika
Hospodaření s dešťovou vodou ve městě Hradilová, Iva, Ing. Mendelova univerzita v Brně    
Parky města Brna - jejich historie a současná podoba Kulhánková, Zora, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta 15 - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Nábytek z papíru - od prvopočáteční myšlenky po realizaci konečného produktu Svoboda, Jaroslav , doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 11 - Stavebnictví, architektura a design interiérů
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Odstrčilík, Jan, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 18 - Informatika
Segmentace cévního řečiště ve snímcích sítnice Odstrčilík, Jan, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 18 - Informatika
Analýza pulzačních parametrů cévního řečiště na sítnici Odstrčilík, Jan, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 18 - Informatika
Modulární stavba robota  Burda, Miroslav, Mgr. Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace    
3D tisk a jeho využití v designu nábytku Tauber, Jiří, doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 11 - Stavebnictví, architektura a design interiérů
Automatický skleník Burda, Miroslav, Mgr. Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace    
Inovace tradiční receptury masného výrobku Jůzl, Miroslav, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 vzhledem ke 3 opakováním kvůli statistickému vyhodnocení dat je třeba 3 výrob        
Identifikace osob pomocí sítnice Odstrčilík, Jan, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 18 - Informatika
Molekulární průkaz mykobakterií v environmentálních vzorcích Vítězová, Monika, doc. Mgr., Ph.D. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 4 - Biologie
Marfanův syndrom - osvěta, která zachraňuje životy Svozilová, Hana, Mgr. Masarykova univerzita Lékařská fakulta/Středoevropský technologický institut 6 - Zdravotnictví
Je opravdu potřeba hnojit? Aneb využití chemie v praxi Štilárková, Edita, Ph.D. AGROLAB  spol. s r.o.   1 - Matematika a statistika
Strategie snižování obsahu soli v pekařských výrobcích  Král, Martin, Ing., PhD. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie  
Analýza vlivu nesteroidních léčiv na morfologii a anatomii kořenů vyšších rostlin  Hájková, Markéta, Mgr. et Mgr. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta  
Použití jedlých obalů v potravinářství Dordevic, Dani, MSc., Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a technologie  
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Mašek, Pavel, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Využití nano-části pro přenos informace uvnitř lidského těla Mašek, Pavel, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Důvěryhodnost webových stránek a generace Z Mokrý, Stanislav, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta 13 - Ekonomika a řízení
Vlastnosti a aplikace oxidických polovodivých vrstev Dzik, Petr, doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická  
Analýza interakcí protein-ligand v programu pro proteinové inženýrství – HotSpot Wizard Štourač, Jan, Mgr. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta  
Testování schopnosti unikátních derivátů forskolinu specificky modulovat aktivitu různých izoforem adenylátcykláz Daďová, Petra Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.   4 - Biologie
Počítačové simulace nanometrických smyček v kovech Fikar, Jan, Mgr., PhD. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Ceitec IPM  
Tvorba sítě tématických naučných stezek Balková, Marie, Ing. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Návrh dendrologické naučné stezky Balková, Marie, Ing. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Krajina a umění Balková, Marie, Ing. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 15 - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Dokáže buňka mezidruhového hybrida rozpoznat rodičovské chromozomy? Šmerda, Jakub, Ing., Ph.D. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta  
Vápnění - vhodné řešení pro úpravu pH kyselých půd? Šimečková, Jana, Ing. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta  
Biouhel a jeho potenciální fytotoxicita pro rostliny Šimečková, Jana, Ing. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta  
Miniaturizace a automatizace v přírodních a lékařských vědách Prokop, Zbyněk, Prof. RNDr., Ph.D. Masarykova univerzita Fakulta Přírodovědecká  
S Rutherfordem na grafen Průša, Stanislav, doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně CEITEC VUT, FSI VUT 2- Fyzika
S Joulem sem a tam Průša, Stanislav, doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně CEITEC VUT, FSI VUT 2-Fyzika
Zvyšují pásy vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků?  Brlík, Vojtěch, Bc. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.   8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Použitelnost krmiv pro zimní přikrmování zvěře Vala, Zdeněk, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř Vala, Zdeněk, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Elektronika pro řízení hoby stroje Vácha, Jiří, Ing. Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace   10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Zavlečené druhy živočichů a možnosti jejich regulace Vala, Zdeněk, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Opatření k zabránění střetu motorových vozidel se zvěří Vala, Zdeněk, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Studium volné povrchové energie organosilikonových plazmových polymerů  Kelarová, Štěpánka Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta/ústav fyzikální elektroniky 2 - Fyzika
Vývoj porézních nosičů léčiv odvozených od žlučových kyselin Jurček, Ondřej, Ing., Ph.D. et Ph.D. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta  
Popis mechanismu růstu tenkých vrstev v prachovém plazmatu pomocí mikroskopie atomové síly Kelarová, Štěpánka Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta/ústav fyzikální elektroniky 2 - Fyzika
Chytré ovládání osvětlení pro domov a malou kancelář Mrázek, Jan, Bc. Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace    
Vysoko výkonový spínaný zdroj pro dálkově ovládané drony Pokorný, Jiří, Ing. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Návrh a realizace antény pro Z-Wave modul v rámci konceptu chytrá domácnost Pokorný, Jiří, Ing. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Výkonná IoT USB nabíječka Pokorný, Jiří, Ing. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Je elektroodpad opravdu odpadem? Šotnar, Martin, Ing. Mendelova univerzita v Brně   8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Šotnar, Martin, Ing. Mendelova univerzita v Brně   8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
odpadkový koš jako zdroj druhotných surovin. Šotnar, Martin, Ing. Mendelova univerzita v Brně   8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Determinanty spotřebitelského chování teenagerů na trhu s potravinami  Kubíčková, Lea, doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Provoně ekonomická fakulta 13 - Ekonomika a řízení
Vztah teenagerů k seniorům Kubíčková, Lea, doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Provoně ekonomická fakulta 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze odpadů bráněnkou Hermetia illucens Vašíčková, Jana, Mgr., Ph.D. Masarykova univerzita Přírodovědecká  
Stanovení diferenciálního rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Polenová, Lucie, Mgr. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně   6 - Zdravotnictví
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Polenová, Lucie, Mgr. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně   6 - Zdravotnictví
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Kadlec, Radim, Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Migrační krize, EU a ČR Hrabálek, Martin, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Parkový okruh jako fenomén zahradní architektury 19. století Poláčková, Lucie, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Zahradnická faktulta 16 - Historie
Vliv vysokých teplot na vývoj a životnost pylu Mácová, Kateřina Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 4 - Biologie
Analýza obsahových látek rostlin s potenciální biologickou aktivitou pomocí HPLC Daňková, Ivana, PharmDr. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta 3 - Chemie
Nízkovýkonová přenosná meřicí stanice pro Internet věcí a chytrou domácnost Krejčí, Jan, Ing. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechnicky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Přepínač napájení zařízení pro Internet věcí a chytrou domácnost Krejčí, Jan, Ing. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechnicky a komunikačních technologií 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Hospodářské zázemí skalního hradu Skály Nývltová Fišáková, Miriam , RNDr., PhD. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.   16 - Historie
Změny krajiny a vegetace v historické době Petr, Libor, Mgr., Ph.D. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta  
Měření antropometrických parametrů u vybrané populace Juříková, Jana, Ing., Mgr., Ph. D. Masarykova univerzita Fakulta Sportovních Studií 6 - Zdravotnictví
Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu Uldrijan, Stjepan, Mgr., CSc. Masarykova univerzita Lékařská fakulta  
Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách Uldrijan, Stjepan, Mgr., CSc. Masarykova univerzita Lékařská fakulta 6 - Zdravotnictví
Role hypoxie ve vývoji nádorů mléčné žlázy Koledová, Zuzana, Mgr., PhD. Masarykova univerzita Lékařská fakulta  
Mechorosty CHÚ v městě Brně Kubešová, Svatava, RNDr. Moravské zemské muzeum   8 - Ochrana a tvorba životního prostředí
Flóra vinic a vinohradů vybrané vinařské obce na Jižní Moravě Winkler, Jan, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Vyšetření krve (krevní nátěr, Panoptické barvení, savčí a ptačí krev) – natočení videa Bártová, Eva, doc. MVDr., Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinární hygiena a ekologie 12 - Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Šťáva, Martin Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Výskyt alergií v populaci Juříková, Jana, Ing., Mgr., Ph. D. Masarykova univerzita Fakulta Sportovních Studií 6 - Zdravotnictví
? Volně žijící drobní savci v zoo Brno - zdroj infekcí pro zoo zvířata? Bártová, Eva, doc. MVDr., Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinární hygiena a ekologie 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Výskyt vybraných potravinových alergií v české populaci Juříková, Jana, Ing., Mgr., Ph. D. Masarykova univerzita Fakulta Sportovních Studií 6 - Zdravotnictví
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Šťáva, Martin Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Šťáva, Martin Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Šťáva, Martin Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA Šťáva, Martin Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Vývoj (téměř) univerzálního hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Šťáva, Martin Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Vliv specifických technik pro zvyšování odolnosti proti poruchám na výkonnost síťových architektur NoC Šťáva, Martin Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Modelování elektronických signálů a numerické algoritmy pro jejich číslicové zpracování Šťáva, Martin Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Tepová frekvence během dne Juříková, Jana, Ing., Mgr., Ph. D. Masarykova univerzita Fakulta Sportovních Studií 6 - Zdravotnictví
Život s potravinovou alergií Juříková, Jana, Ing., Mgr., Ph. D. Masarykova univerzita Fakulta Sportovních Studií 6 - Zdravotnictví
Výzkum plazmových technologií pomocí křemenných mikrovah Zajíčková, Lenka, doc. Mgr., Ph.D. Masarykova univerzita   2 - Fyzika
Monitoring a migrace esterů kyseliny ftalové u balených pekařských produktů Jandlová, Marcela, Ing. Mendelova univerzita v Brně Agronomická  
Jakost povrchových vod Hubačíková, Věra, Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Mechanismus působení nových protinádorově účinných komplexů kovů Novohradský, Vojtěch, Mgr., Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.    
Digitální 3D rekonstrukce vybraných reliktů římských stavebních struktur z prostoru středního Podunají. Vlach, Marek, Mgr., PhD. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů 16 - Historie
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců. Vácha, Martin, Doc. RNDr., Ph.D Masarykova univerzita Přírodovědecká 4 - Biologie
Aktivita Wnt signálních drah v buňkách CLL Janovská, Pavlína, Mgr. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta/Ústav experimentální biologie 4 - Biologie
Změna hustoty alginátu s teplotou Kargerová, Andrea, Ing., PhD. Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická  
Příprava stabilních krémů pro alergiky Kargerová, Andrea, Ing., PhD. Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická 6 - Zdravotnictví
Stabilita kosmetických přípravků Kargerová, Andrea, Ing., PhD. Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická 3 - Chemie

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin