RU EN CS

Talenti SK-CZ

 

Formální název: Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí

Oficiální stránka projektu: www.talentove.eu

Trvání: od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Partneři: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Trnavský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj 

Smyslem projektu je podpořit zájem studentů SŠ o přírodovědné a technické obory a zvýšit jejich povědomí o možnostech dalšího studijního uplatnění v unikátním prostoru slovensko-českého příhraničí

Cílové skupiny: studenti SŠ čtyřech zainteresovaných krajů, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení

Aktivity:

  • Mezioborová soutěž pro středoškoláky
  • Vzdělávací kempy pro středoškoláky
  • Seminář pro pedagogy
  • Interaktivní experimentální workshop pro pedagogy
  • Sborník příkladů dobré praxe
  • Konference

 

Tým projektu

Mgr. Milan Linkesch – koordinátor aktivity Mezioborová soutěž

milan.linkesch@jcmm.cz

 

Ing. Jitka Šeneklová koordinátorka aktivity Sborník

jitka.seneklova@jcmm.cz

Mgr. Ivo Hoppkoordinátor aktivity Vzdělávací kempy a Interaktivní experimentální workshop

ivo.hopp@jcmm.cz

Ing. Iveta Kumstátová – koordinátorka aktivity Seminář pro pedagogy

iveta.kumstatova@jcmm.cz

 

 

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin