RU EN CS

Připravujeme

O nabídce dalších matematických seminářů pro pedagogy Vás budeme informovat na začátku školního roku 2015/16.

Těšíme se na Vás!

za lektorský tým

Klára Papalová

už proběhlo

1. kurz Planimetrie

Program prvního kurzu

 • Prezentace materiálů pro interaktivní tabuli zpracovaných dle SŠ učebnice planimetrie.
 • Konstrukční úlohy v Geogebře a Cabri Mocnost bodu ke kružnici, kruhová inverze.
 • Nejčastější typy zobrazení v rovině.
 • Logické úlohy.

Organizační informace

Kdy? středa 29. ledna 2014 od 10:00

Kde? Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, Brno, učebna M4, mapka. 

- seminář bude trvat cca 6 hodin pod vedením sehraného lektroského týmu

- dostanete CD s materiály, které budete moci použít ve vlastní výuce,

v polední pauze Vás zveme na oběd, 

- kapacita kurzu je 25 osob, 

- seminář je zdarma. 

2. MATURITA Z MATEMATIKY 

Program druhého odpoledního semináře

 • Státní maturita z matematiky - požadavky, způsob testování, charakteristika používaných typů úloh, ukázky a rozbory některých dříve použitých úloh, analogické úlohy k procvičení,
 • "Matematika +" -  základní informace o novém typu zkoušky od Cermatu, Jak motivovat studenty k této zkoušce?,  
 • Školní maturita z matematiky - ukázka jednoho z možných pojetí zkoušky, situace na Gymnáziu, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14.

Organizační informace

Kdy? čtvrtek 6. března 2014 od 15:00 - 18:00 hod, 

Kde? Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70, Brno 2 , mapka. 

- seminář bude trvat přibližně 3 hodiny pod vedením sehraného lektorského týmu

- drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno, 

- kapacita kurzu je 30 osob, 

- seminář je zdarma. 

Kapacita kurzu je už naplněna. Pokud se chcete nahlásit jako náhradník, napište na klara.papalova@jcmm.cz.

3. KURZ STEREOMETRIE

Program třetího půldenního semináře

 • Cvičení na prostorovou představivost,
 • Volné rovnoběžné promítání, zobrazení základních těles, 
 • Polohové úlohy - rovnoběžnost přímek a rovin, řezy těles, konstrukce průsečíků a průniků, 
 • Modely konstruovaných úloh v Google SketchUp, 
 • Metrické úlohy - kolmost, odchylky, vzdálenosti, 
 • Pravidelné, polopravidelné mnohostěny, užití ploch v praxi.

Organizační informace

Kdy? středa 16. dubna 2014 od 9:30 - 15: 30 hod, 

Kde? Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, Brno, zasedací místnost Ústavu matematiky, mapka. 

- seminář bude trvat přibližně 5 hodin pod vedením sehraného lektorského týmu

- dostanete CD s materiály, které budete moci použít ve vlastní výuce,

- dorbné občerstvení v průběhu semináře zajištěno, 

- kapacita kurzu je 25 osob, 

- seminář je zdarma. 

Kapacita kurzu je už naplněna. Pokud se chcete nahlásit jako náhradník, napište na klara.papalova@jcmm.cz.

 

4. KURZ APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Program čtvrtého odpoledního semináře

 • Sázky, hry a střední hodnota - vybrané problémy z pravděpodobnosti, teorie her a statistiky
 • Zlatý řez - číslo, které fascinuje svět - vyskytuje se v umění, architektuře, biologii...
 • Otevřené či nedávno vyřešené problémy matematiky, matematické klamy

Organizační informace

Kdy? 12. května 2014 od 15:00 - 18: 00 hod, 

Kde? Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70, Brno 2 , mapka. 

- seminář bude trvat přibližně 3 hodiny pod vedením sehraného lektorského týmu

- drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno, 

- kapacita kurzu je 30 osob, 

- seminář je zdarma. 

5. KURZ TEORIE ČÍSEL

Program celodenního semináře

 • Dělitelnost,
 • Úlohy z teorie čísel,
 • Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek,
 • Metody důkazů (přímý, nepřímý, sporem, matematickou indukcí),
 • Pokročilé partie - kongruence, šifrování, diofantické rovnice, 
 • Zajímavosti o číslech - velká prvočísla, dokonalá čísla, počítání.

Organizační informace

Kdy? 31. října 2014 od 9:00 - 15:00 hod, 

Kde?  Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, Brno, učebna bude upřesněna, mapka.

Seminář bude trvat přibližně 6 hodin pod vedením sehraného lektorského týmu

Občerstvení v průběhu semináře zajištěno, 

Kapacita kurzu je 30 osob, 

Seminář je zdarma. 

6. KOMPLEXNÍ ČÍSLA 

Program celodenního semináře

 • aplikace komplexních čísel v geometrii,
 • interpretace komplexních čísel v Gaussově rovině, úlohy,
 • absolutní hodnota komplexních čísel, rovnice v C, Moivreova věta a její užití,
 • materiály do výuky, sbírka úloh o komplexních číslech - představení, ukázky, komentáře, postřehy.

Organizační informace

Kdy? středa 28. ledna 2015 od 9:00 - 15:00 hod, 

Kde?  Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, Brno, učebna bude upřesněna, mapka.

Seminář bude trvat přibližně 6 hodin pod vedením sehraného lektorského týmu

Občerstvení v průběhu semináře zajištěno, včetně oběda. 

Kapacita kurzu je 15 osob, 

Seminář je zdarma. 

 

7. Analytická geometrie v Jihlavě 

Dvoudenní výjezdní intenzivní seminář budeme pořádat hned dvakrát - tento termín v Jihlavě!  Začínat se bude v pátek kolem 12 hodiny obědem, končit pak v sobotu kolem 15 hod. Pro seminář v Jihlavě vybereme dobře dostupné místo, aby se každý mohl dorpravit pohodlně na místo konání po vlastní ose. 

Program dvoudenního semináře:  

 • Analytická geometrie lineárních útvarů,
 • Geometrie křivek,
 • Kuželosečky ve speciální poloze,
 • Kuželosečky v obecné poloze,
 • Analytická geometrie s využitím komplexních čísel,
 • Virtuální cvičebnice úloh euklidovské geometrie.

Všichni účastníci dostanou pracovní listy, postřehy a materiály do výuky v elektronické i tištěné podobě. 

Organizační informace

Kdy? pátek 27. a sobota 28. března 2015.

Pro koho? učitelé matematiky z celé ČR. 

Kde? Jihlava, Penzion U Lyžaře.  

Seminář je akreditován jako kurz DVPP, č.j. 1128/2015-1-143, účastníkům budou vydána osvědčení o jeho absolvování. 

Seminář bude trvat přibližně 15 hodin pod vedením sehraného lektorského týmu

Stravování v průběhu semináře zajištěno. 

Kapacita kurzu je 18 osob. 

Seminář je zdarma. 

8. ANALYTICKÁ GEOMETRIE V JMK 

Program dvoudenního semináře  

Pátek

12:00 – 13:00 zveme Vás všechny na společný oběd,

13:00 – 15:30 Analytická geometrie lineárních útvarů, Mgr. Pupík

15:30 – 15:45 Pauza

15:45 – 16:45 Geometrie křivek, Mgr. Pupík

16:45 – 17:15 Pauza

17:15 – 18:45 Virtuální cvičebnice úloh euklidovské geometrie, Mgr. Bulant, Ph.D.

19:00 Večeře a neformální program.

Sobota

9:30 - 12:00  Kuželosečky ve speciální poloze a Kuželosečky v obecné poloze (pauza mezi tématy), Mgr. Kobza, Ph.D.

12:00 – 13:00 společný oběd.

13:00 – 14:30 Analytická geometrie s využitím komplexních čísel, Mgr. Bulant, Ph.D.

Všichni účastníci dostanou pracovní listy, postřehy a materiály do výuky v elektronické i tištěné podobě. 

Seminář je akreditován jako kurz DVPP, č.j. 1128/2015-1-143, účastníkům budou vydána osvědčení o jeho absolvování. 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Kdy? pátek 10.dubna a sobota 11. dubna 2015.

Kde?  hotel Templ v Mikulově.  

Seminář bude trvat přibližně 15 hodin pod vedením sehraného lektorského týmu

Stravování v průběhu semináře zajištěno. 

Kapacita kurzu je 20 osob. 

Seminář je zdarma (včetně ubytování a stravování).

Dopravu na místo je možné zorganizovat společně mikrobusem, jinak se každý účastník dopraví po vlastní ose. 

Chcete-li se ještě přihlásit, kontaktujte Kláru Papalovou na 724 206 697. 

 

9. APLIKACE MATEMATIKY 

Program celodenního semináře

               8:50  Prezence, zahájení.

  9:05 - 10:20   Zajímavé úlohy v matematice I (Aleš Kobza).

10:20 - 10:35   Přestávka.

10:35 - 11:35   Zajímavé úlohy v matematice II (Aleš Kobza).

11:35 - 12:20   Vězňovo dilema (Petr Pupík). 

12:20 - 13:30   Oběd. 

13:30 - 15:00   Geometrie v Gotické architektuře, Netradiční tělesa a plochy a jejich využití, Matice a model Dravec - kořist (Petr Pupík).

15:00 - 15:00   Slavnostní zakončení.

Organizační informace

Kdy? čtvrtek 14. května  2015 od 9:00 - 15:00 hod. 

Kde?  Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, Brno, učebna bude upřesněna, mapka.

Seminář bude trvat přibližně 6 hodin pod vedením sehraného lektorského týmu

Občerstvení v průběhu semináře zajištěno, včetně oběda. 

Kapacita kurzu je 25 osob.

Seminář je zdarma. 

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin