RU EN CS

Lidé v JCMM

RNDr. Miloš Šifalda
Ředitel JCMM
E-mail: milos.sifalda@jcmm.cz
Tel. +420 541 211 043

Lenka Dvořáková
Asistentka ředitele
E-mail: lenka.dvorakova@jcmm.cz
Tel: +420 724 232 472

Ing. Jana Chylíková
Finanční manažerka
E-mail: jana.chylikova@jcmm.cz
Tel.: +420 725 196 072

Podpora nadaných studentů na SŠ

Mgr. Ivo Hopp
Projekt: Program podpory nadaných studentů v JMK, Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí, Robotiáda
E-mail: ivo.hopp@jcmm.cz
Tel: +420 725 062 757

Mgr. Milan Linkesch
Projekt: N-Trophy, Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí
E-mail: milan.linkesch@jcmm.cz
Tel: +420 602 602 069

Mgr. Adriana Pavlů
Projekt: T-exkurze, Program podpory nadaných studentů v JMK
E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz
Tel: +420 602 602 054

Ing. Alena Hynková
Projekt: podpora projektů SOČ, Erasmus+
E-mail: alena.hynkova@jcmm.cz
Tel: +420 724 206 697

Mgr. Renáta Majerová
Právní služby a projekt Polygram 
E-mail: renata.majerova@jcmm.cz
Tel: +420 734 681 444

Ing. Jitka Šeneklová
Projekt: Polygram
E-mail: jitka.seneklova@jcmm.cz
Tel: +420 724 907 693

Mgr. Viola Moškvanová
Projekt: Edubáze
E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz
Tel: +420 735 759 087

Ing. Klára Papalová
mateřská dovolená

Ing. Dana Bekker Vejborná
mateřská dovolená

Ing. Lucie Jungwirthová
mateřská dovolená

Podpora nadaných studentů na VŠ

Ing. Jana Musilová
Projekt: Brno Ph.D. Talent
E-mail: jana.musilova@jcmm.cz
Tel: +420 724 919 622

Stipendia pro zahraniční studenty

Ing. Iveta Kumstátová
Projekt: Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji
E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz
Tel: +420 725 745 596

Podpora lidských zdrojů pro vědu a výzkum

Ing. Michael Doležal
zástupce ředitele

Projekty: SoMoPro, RIS JMK
E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz
Tel.: +420 602 735 910

Mgr. Martina Šatinská
Projekt: EURAXESS centrum Brno
E-mail: martina.satinska@jcmm.cz
Tel: +420 724 803 394

Lektoráty českého jazyka

Mgr. Martin Horn
Lektor českého jazyka - Kazaň, Ruská federace
E-mail: mhorn@seznam.cz

Mgr. Ivana Vrajová
Lektorka českého jazyka - Chanty-Mansijsk, Ruská federace
E-mail: ivrajova@gmail.com

Mgr. Kryštof Bachmann
Lektor českého jazyka - Iževsk, Ruská federace
E-mail: kykak.b@seznam.cz

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin