RU EN CS

Vědci

Pro vědce nabízíme v současnosti následující programy:

SoMoPro

South Moravian Programme for Distinguished Researchers je regionální grantový program na podporu příchodu  špičkových vědců na VaV pracoviště v Jihomoravském kraji.

EURAXESS

EURAXESS Centrum Brno poskytuje bezplatnou službu, která má usnadnit mezinárodní mobilitu vědců a jejich rodinných příslušníků cestou informačního servisu.

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin