RU EN CS

více informací

Co byste měli vědět, chcete-li se stát vedoucím SOČky.

Co je SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

SOČ a JCMM

JCMM pomáhá studentům a jejich školitelům k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. A daří se mu to.

JCMM ve spolupráci s vysokými školami a ústavy Akademie věd ČR nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje  finanční podporu těchto prací v rozmezí 5 000–25 000 korun. Studenti SŠ si každoročně v květnu vybírají  témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. Podporu dostávají přednostně témata z přírodovědných a technických oborů.

Co znamená být školitelem krok za krokem

 1. Vypíšete téma. Studenta buď máte, nebo hledáte. Téma můžete vypsat, i pokud máte zájem o spolupráci se studentem, ale nechcete čerpat dotaci.
 2. Témata následně hodnotí a k podpoře vybírá komise pro práci s talentovanými studenty. 
 3. Informujeme vás, jestli jste dostali podporu. I v případě, že podporu nedostanete, můžete pokračovat dál bez peněz, pokud budete chtít.
 4. Ke zveřejněným tématům, u nichž není zatím student, seženeme studenty.
 5. Vyberete si řešitele podle toho, který z motivačních dopisů vás přesvědčí, a JCMM podepíše smlouvy s ním s vaší institucí.
 6. Dojdete na ekonomické oddělení své instituce a domluvíte se, co a jak a kdy účtovat.
 7. Začínáte pracovat.
 8. Reportujete průběh vaší práce s řešitelem (dotazník na 5 minut).
 9. Dohlédnete na to, aby se student přihlásil do školního kola SOČ.
 10. Napíšete závěrečnou zprávu na jednu stranu a odevzdáte ji podepsanou koordinátorovi na své instituci.
 11. Vaše instituce vám vyplatí odměnu.
 12. Fandíte svému studentovi od školního kola až po mezinárodní :-)

Povinnosti školitele

Školitel

 • je povinen s financemi hospodařit ve smyslu plnění cílů projektu,
 • je povinen účinně spolupracovat se studentem a ručí za bezproblémový průběh práce SOČ,
 • vyzve studenta k započetí práce,
 • okamžitě informuje JCMM o případné nespolupráci ze strany studenta,
 • udržuje kontakt s řešitelem v průběhu práce,
 • vytvoří studentovi časový harmonogram vlastní práce SOČ,
 • podepsané "Čestné prohlášení řešitele" odevzdá koordinátorovi na své instituci,
 • zabezpečí zdárné dokončení a odevzdání práce SOČ,
 • zajistí včasné předání "Závěrečné zprávy" svému koordinátorovi ,
 • dohlédne, aby řešitel uvedl ve své práci zdroj financování v kapitole "Poděkování" v následujícím znění: "Tato práce byla vypracována za finanční podpory JMK".
 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin